bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

UWAGA: instrukcja korzystania z BIP jest obowią…zkową… stroną… każdego BIP.

1. Przeglą…danie stron
Aby przeglą…dać‡ strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię™ dział. Strony BIP publikowane są… w dwóch stopniach zagłę™bienia - strona i jej podstrony.

Na dole każdej strony znajduje się™ metryczka (dostę™pna po kliknięciu na ikonce) z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsł‚on dokumentu a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglą…danie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowią…zkowe w każdym BIP):

* Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
* Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
* Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
* Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
* Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostę™pu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł‚ wyszukiwania
Aby przeszukiwać‡ serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać‡ szukaną… frazę i kliknąć‡ przycisk lub nacisnąć‡ klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnoś›nik do portalu BIP.gov.pl
Pod gł‚ownym menu znajduje się™ logo BIP będą…ce odnoś›nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usunię™tych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma został‡ usunię™ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją… o powodzie usunię™cia. Uwaga: usunię™ty dokument może zostać‡ przywrócony - jeś›li wię™c dokument był‚ w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został‚ przywrócony.

6. Moduł‚ konkursowy
Konkursy publikowane są… na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejnoś›ci chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treś›ci opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunię™te konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunię™te oraz minione są… dostę™pne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnię™ty" - o ile został‚ rozstrzygnięty, nierozstrzygnię™ty (na razie, czyli czekają…cy na rozstrzygnię™cie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnię™cie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnię™ty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć‡ się™ informacje o zwycię™zcy (zwycię™zcach), powody nierozstrzygnię™cia konkursu itp.

7. Moduł przetargowy
Moduł przetargowy w SmodBIP został‚ podzielony na cztery cz궛ci:

* Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
* Przetargi niepodlegają…ce tej Ustawie
* Przetargi zakoń„czone (rozstrzygnię™te i nie)
* Przetargi usunięte (rejestr przetargów usunię™tych)

Każda zmiana treś›ci ogł‚oszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treś›ci można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ„ archiwzowane w przypadku ich wymiany!

Przetargi w każdej grupie wyś›wietlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkrentego przetargu.

Po edycji statystyki oglą…dalnoś›ci strony są kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.Opublikował: Tomasz Tomaszewski
Publikacja dnia: 26.09.2010
Podpisał: Tomasz Tomaszewski
Dokument z dnia: 25.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 961